banner_sol_img2 - Crop Banner_h2t 1

HP Storage

Results 1 - 9 of 9

HP LTO-4 Ultrium 1760 SAS External Tape Drive

HP LTO-4 Ultrium 1760 SAS External Tape Drive

 

Bảo hành 3 năm

 

Call để được hỗ trợ giá tốt

0 đ

HP LTO-5 Ultrium 3280 SAS External Tape Drive

HP LTO-5 Ultrium 3280 SAS External Tape Drive

 

Bảo hành 3 năm

 

Call để được hỗ trợ giá tốt

0 đ

HP LTO-6 Ultrium 6.25 TB MP RW Data Cartridge

HP LTO-6 Ultrium 6.25 TB MP RW Data Cartridge

 

Bảo hành 1 năm

 

Call để được hỗ trợ giá tốt

0 đ

HP LTO4 Ultrium 1.6TB RW Data Tape

HP LTO4 Ultrium 1.6TB RW Data Tape

 

Bảo hành 3 năm

 

Call để được hỗ trợ giá tốt

0 đ

HP LTO5 Ultrium 3TB RW Data Tape

HP LTO5 Ultrium 3TB RW Data Tape

 

Bảo hành 1 năm

 

Call để được hỗ trợ giá tốt

0 đ

HP StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS External Tape Drive

HP LTO-5 Ultrium 3000 SAS External Tape Drive

 

Bảo hành 3 năm

 

Call để được hỗ trợ giá tốt

0 đ

HP StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 External

HP StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 External

 

Bảo hành 3 năm

 

Call để được hỗ trợ giá tốt nhất

0 đ

HP StoreEver Lto-6 Ultrium 6650 External

HP StoreEver Lto-6 Ultrium 6650 External

 

Bảo hành 3 năm

 

Call để được hỗ trợ giá tốt nhất

0 đ

HP Ultrium Universal Cleaning Cartridge

HP Ultrium Universal Cleaning Cartridge

 

Bảo hành 1 năm

 

Call để lấy báo giá

0 đ