banner_sol_img2 - Crop Banner_h2t 1

Giải pháp chịu lỗi (Failover)

Giải pháp về Cluster Server!

Vậy cluster server là gì? 

 1. Tổng quan về Cluster

  1. Cluster là một mô hình chịu lỗi hay còn gọi là failover, mô hình cho phép giải quyết bài toán về thời gian downtime của hệ thống khi có sự cố xẩy ra do phần cứng server như hỏng ổ cứng, hư mainboard hoặc bất cứ vấn đề gỉ xẩy ra làm cho hệ thống server không hoạt động được. Mô hình cluster sẽ có ít nhất 2 con server vật lý trở lên, điều này tùy thuộc vào điều kiện của doanh nghiệp cũng như tầm quan trọng của dữ liệu chạy trên server để xác định số lượng server sẽ tham gia vào mô hình cluster server. 
  2. 2. Cluster server như thế nào?
  3. Cluster server sẽ cho phép chạy ít nhất trên hai con server, trong đó sẽ có một con server là server chính, con còn lại là con backup cho trường hợp con chính chết do lỗi phần cứng hoặc hệ điều hành hoặc bất cứ vấn đề gì cho server không hoạt động được. 
  4. SQLCluster1
  5. Hình ảnh là mô hình cluster cho SQL Server.
  6. 3. Nguyên tắc hoạt động của Cluster Server.
 • Theo như mô hình mô phỏng bên trên, hệ thống cluster sẽ có 2 con server vật lý, được kết nối vào một nơi lưu trữ Database (Database có thể để trên SAN, NAS hoặc một nơi nào đó mà cả 2 con Server này có thể nhìn thấy và kết nối database thành công). Khi triển khai có thể phụ thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp mà triển khai theo yêu cầu. Có thể triển khai theo mô hình Active - Active hoặc Active - Passive.
  1. a) Mô hình Active-Active
  2. Mô hình này cho phép 2 con server vật lý đều hoạt động đồng thời cùng lúc, cùng xử lý dữ liệu như khi user kết nối lên hệ thống Database, mô hình này vừa giải quyết được bài toàn an toàn dữ liệu tức là nếu một con server chết thì vẫn còn con server còn lại hoạt động và xử lý dữ liêu, hệ thống không hề bị downtime. khi một con server bị sự cố thì không ảnh hưởng tới việc kết nối làm việc của nhân viên lên dữ liệu. Ngoài ra mô hình này còn giải quyết được bài toàn giảm performance cho Server (vì chia tải ra xử lý) và vừa ăn toàn khi có sự cố.
  3. b) Mô Hình Active-Passive
  4. Mô hình này thì 2 con server vật lý sẽ có một con active và một con passive, tức là nếu một con hoạt động xử lý dữ liệu cho user kết nối dữ liệu, con còn lại nằm chế độ chờ, nếu con server chính bị lỗi thì hệ thống sẽ kích hoạt con server passive lên làm active và hoạt động thay con Active đã chết. Như vậy với mô hình này thì sẽ không hiệu quả về performance những lại có thể tận dụng con server passive làm một chức năng khách cho hệ thống. Mô hình này áp dụng cho doanh nghiệp có số lượng nhân viên sử dụng connection không quá lớn.
  5. Như vậy thì công ty vừa giới thiệu qua giải pháp an toàn dữ liệu.
  6. Quý doanh nghiệp nếu có nhu cầu tư vấn hoặc triển khai vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để được hỗ trợ!