Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

CÔNG TY CP CHỈ MAY HƯNG LONG

Tên khách hàng: CÔNG TY CP CHỈ MAY HƯNG LONG

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, Thủ Đức và Nhà máy tại Hưng Yên

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất chỉ may

Tên dự án: Cung cấp hệ thống máy chủ dữ liệu

  • Cung cấp toàn bộ hệ thống máy chủ
  • Tư vấn triển khai và lắp đặt máy chủ
  • Triển khai giải pháp lưu trữ dữ liệu
  • Triển khai giải pháp backup dữ liệu

Thời gian thực hiện: Năm 2017, 2019 và 2021 tại 3 nhà máy: HCM, Hưng Yên, và Đồng Nai

Chat với chúng tôi