Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

CTY TNHH SWIRE COLD STORAGE VIỆT NAM

Tên khách hàng: CTY TNHH Swire Cold Storage Việt Nam

Địa chỉ: Địa chỉ: số 18, Đường Số 6, KCN Sóng Thần 1, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực hoạt động: Hoạt động lĩnh vực Logistic chuyên về kho lạnh

Tên dự án: Triển khai hệ thống máy chủ và dịch vụ IT 

Mô tả dự án:

  • Xây dựng hệ thống máy chủ dữ liệu File Server, DFS Server
  • Xử lý lỗi hệ thống Active Directory Server hiện tại của khách hàng
  • Triển khai hê thống Firewall ( Tường lửa)
  • Thi công mạng LAN trong một số khu vực của kho
  • Cung cấp dịch vụ IT helpdesk sau khi triển khai.
  • Cung cấp dịch vụ IT quản trị hệ thống máy chủ

Thời gian triển khai dự án và cung cấp dịch vụ từ Năm 2017 đến năm 2018

Chat với chúng tôi