Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

Triển khai DFS cho file server

Triển khai DFS file server

Triển khai DFS cho doanh nghiệp.

DFS là gì?

DFS là từ viết tắt của Distribution file systems. Là môt hệ thống lưu trữ phân tán dữ liệu cho doanh nghiệp. Nôm na là bạn có một file excel dữ liệu, nếu lưu trên 1 server, Server này ở Hà Nội, nhưng khi bạn đi công tác tại chi nhánh ở HCM thì làm sao bạn có thể truy xuất file này ở HCM, để đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện trong công việc. Ngoài ra cũng làm sao để đảm bảo là nếu Server ở Hà Nội bị hỏng thì không làm dám đoạn việc truy xuất dữ liệu của bạn. Để giải quyết bài toàn này doanh nghiệp cần áp dụng giải pháp DFS cho file server.

Tính năng của DFS file server.

  • Tính năng phân tán dữ liệu: Tức là cùng một file dữ liệu thì sẽ được lưu trữ phân tán ở nhiều server khác nhau và ở nhiều khu vực địa lý khác nhau.
  • Tính năng đồng bộ dữ liệu: Bất cứ thay đổi dữ liệu ở Server nào trong cấu trúc DFS thì dữ liệu sẽ được đồng bồ với những server còn lại, độ trễ của dữ liệu thường khoảng 1 đến 2 phút, tùy vào dung lượng file lưu trữ.
  • Giảm thiểu rủi ro thiên tai, hỏa hoạn: DFS là giải pháp giảm thiếu thiên tai hay hỏa hoạn. Giống như google hay Microsoft, hệ thống dữ liệu của họ cũng được lưu trữ phân tán ở nhiều nước trên thế giới.
  • Tăng tốc độ truy xuất dữ liệu khi người dung thay đổi địa điểm làm việc. Khi người dùng ở khu vực nào thì hệ thống sẽ kết nối với máy chủ dữ liệu tại khu vực đó. Từ đó làm cho việc truy xuất dữ liệu nhanh chóng, kịp thời.

Khi nào cần dùng DFS file server?

  • Khi doanh nghiệp có nhiều chi nhánh ở nhiều vị trí địa lý khác nhau
  • Muốn đảm bảo an toàn cho hệ thống dữ liệu.

Chi phí triển khai DFS.

Chi phí triển khai sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố của doanh nghiệp. Cụ thể như máy chủ, hệ thống mạng kết nối giữa các chi nhánh, nhà máy, số lượng chi nhánh hay là số lượng nhà máy phân tán. Hãy liên hệ với LAD để được tư vấn miễn phí.

Chat với chúng tôi