Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

Microsoft 365 doanh nghiệp

1.200.000

Phần mềm bản quyền Microsoft 365. Bao gồm các phần mềm sau:

  • Phần mềm Microsoft Office 365
  • Email tên miền riêng cho doanh nghiệp
  • Phần mềm họp trực tuyến Mcrosoft Team
  • 1TB Ondrive miễn phí
Chat với chúng tôi